Info
By uzyskać więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami Jubileuszu, prosimy o kontakt pod adres e-mail: [email protected]
Publikacja
We wszystkich sprawach związanych z publikacją B50 prosimy o kontakt pod adres e-mail: [email protected]
Organizatorzy
Jubileuszu:
Janusz Pyda OP
Joanna Piesiak
Wioleta Zielińska
Karol Banyś
Aleksander Baj
BECZKA - dane kontaktowe
Dominikańskie Duszpasterstwo
Akademickie „Beczka”
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

tel. 423 16 13, wew. 251
[email protected]
www.beczka.krakow.dominikanie.pl