Info
By uzyskać więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami Jubileuszu, prosimy o kontakt pod adres e-mail: info@b50.pl
Publikacja
We wszystkich sprawach związanych z publikacją B50 prosimy o kontakt pod adres e-mail: publikacja@b50.pl
Organizatorzy
Jubileuszu:
Janusz Pyda OP
janusz.pyda@b50.pl
Joanna Piesiak
joanna.piesiak@b50.pl
Wioleta Zielińska
wioleta.zielinska@b50.pl
Karol Banyś
karol.banys@b50.pl
Aleksander Baj
aleksander.baj@b50.pl
BECZKA - dane kontaktowe
Dominikańskie Duszpasterstwo
Akademickie „Beczka”
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

tel. 423 16 13, wew. 251
ddabeczka@gmail.com
www.beczka.krakow.dominikanie.pl